Pensioen en verlofdagen afkopen

Uw werkgever is wettelijk verplicht om u verlofdagen te geven. Wanneer u verlofdagen opneemt, is hij verplicht uw loon door te betalen. Maar het is in bepaalde gevallen ook mogelijk om uw verlofdagen af te kopen. Op deze pagina vertellen we u wat u moet weten over verlofdagen afkopen, en welke gevolgen dit heeft voor uw pensioen.

Op hoeveel verlofdagen heb ik recht?

Vanaf het moment van indiensttreding, bouwt u elke dag dat u recht heeft op loon verlofdagen op. In theorie kunt u dus pas een vrije dag nemen als u het daarvoor benodigde aantal verlofuren heeft opgebouwd.

Wanneer u vijf dagen per week werkt, heeft u wettelijk recht op minimaal 20 verlofdagen per jaar. In veel gevallen worden echter meer verlofdagen afgesproken; dit worden ook wel ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ genoemd. Het aantal verlofdagen waar u recht op heeft, wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Kan ik mijn verlofdagen afkopen?

Wettelijke verlofdagen mogen alleen worden afgekocht bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Maar u kunt wel met uw werkgever afspreken dat u de bovenwettelijke vakantiedagen kunt afkopen, bijvoorbeeld aan het einde van elk jaar.

U moet er wel rekening mee houden dat op verlofdagen die worden afgekocht, een aanzienlijk hogere loonheffing van toepassing is. U houdt er dus minder aan over. Daar komt bij dat afgekochte verlofdagen bij uw inkomen worden opgeteld. En wanneer uw jaarinkomen stijgt, kan dit gevolgen hebben voor de eventuele huur- of zorgtoeslag die u ontvangt. Het kan dus zo zijn dat u uiteindelijk niet echt voordeliger uit bent als u uw verlofdagen besluit af te kopen.

Wat zijn de gevolgen van verlofdagen afkopen voor mijn pensioen?

De consequenties van verlofdagen afkopen voor uw pensioen zijn afhankelijk van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) waar u onder valt, en soms ook van het pensioenfonds waarbij u pensioen opbouwt. Vaak is het zo dat het afkopen van bovenwettelijke verlofdagen een verhoging van de zogeheten ‘pensioengrondslag’ oplevert. Dat wil zeggen dat u over het bedrag dat u voor uw verlofdagen krijgt ook pensioen opbouwt.

Wilt u zeker weten wat voor u de gevolgen zijn voor uw pensioen bij het afkopen van verlofdagen, dan kunt u het beste even contact opnemen met uw pensioenfonds.

Ja, ik heb advies nodig over mijn pensioen en verlofdagen afkopen!

Overweegt u om uw verlofdagen af te kopen en wilt u precies weten wat de gevolgen voor uw pensioen zijn? Schakel dan een pensioenadviseur in! Via onze website kunt u eenvoudig verschillende pensioenadviseurs in Breda vergelijken, en indien gewenst een vrijblijvende offerte aanvragen.

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?