Uitbreiding Pensioen

Wat moet ik weten over de drie verdiepingen van het pensioenstelsel?

In onze Introductie Pensioen kon u al lezen over de drie ‘verdiepingen’ van het pensioenstelsel. Daar gaan we in deze Uitbreiding Pensioen wat dieper op in:

  • Opbouw via de overheid

Zoals u al uit de Introductie Pensioen kon opmaken, heeft iedereen die in Nederland woont of werkt recht op een overheidspensioen. Behalve de AOW (Algemene Ouderdomswet), die u op uw oude dag van een inkomen voorziet, worden op deze verdieping ook de ANW (Algemene Nabestaandenwet) en de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) geregeld. Voor het overheidspensioen hoeft u in principe niets te regelen; dit wordt allemaal door de overheid gedaan. Vijf jaar voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, krijgt u automatisch bericht over het pensioen dat u zult gaan ontvangen. Wanneer u met pensioen mag, is voor mensen die na 30 september 1955 geboren zijn nog niet bekend. U kunt wel een schatting van uw AOW-leeftijd berekenen op SVB.nl.

  • Opbouw via de werkgever

Als u een werkgever heeft, spaart u op deze verdieping extra geld, om te zorgen dat u later meer financiële vrijheid heeft. Uw werkgever is verplicht om u een pensioenregeling aan te bieden (daar komen we zo nog op terug). Afhankelijk van de pensioenregeling die wordt getroffen bouwt u hiermee, net als op de eerste verdieping, aan een ouderdomspensioen, een arbeidsongeschiktheidspensioen en een nabestaandenpensioen. Dit is echter niet altijd het geval, en bovendien kunnen er ook heel veel verschillen zitten in de voorwaarden. Het is dus verstandig om u hier goed over te laten informeren. Werkt u slechts korte tijd voor een werkgever en heeft u in die tijd minder dan €467,89* aan pensioen opgebouwd, dan krijgt u na 2 jaar de mogelijkheid om het pensioen af te kopen. Het wordt dan voortijdig uitbetaald.

* Maximale afkoopbedrag 2017

  • Opbouw via individuele verzekeringen

Individuele pensioenregelingen staan in de meeste gevallen los van uw werksituatie. In tegenstelling tot de eerste twee verdiepingen, waar de meeste zaken gewoon automatisch voor u worden geregeld, kunt u alleen maar op eigen initiatief een individuele pensioenregeling treffen. Dit is extra belangrijk voor ZZP-ers en freelancers, die op de tweede verdieping geen pensioen kunnen opbouwen. Er zijn verschillende methodes waarmee u extra geld kunt sparen voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid en/of overlijden, zoals lijfrentes, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen. Het is raadzaam om u hierover door een pensioenadviseur te laten informeren; hij of zij kan u vertellen welke methodes het beste passen bij uw financiële situatie.

We hebben het best goed getroffen in Nederland. Want als u werkt, verwerft u ook het recht op een goed pensioen. Iedereen die in loondienst is, draagt namelijk pensioenpremie af. Dit wordt verplicht door de Pensioenwet.

Wat staat er in de Pensioenwet?

Uw rechten en plichten met betrekking tot pensioenopbouw zijn vastgelegd in de Pensioenwet, welke in december 2006 is vastgesteld. Deze wet beschermt werknemers door te bepalen hoe hun pensioen moet worden beheerd, en waar zij later precies recht op hebben. Zo mag het pensioengeld dat u opbouwt bijvoorbeeld niet zomaar ergens worden ondergebracht; dit mag alleen bij erkende pensioenfondsen of verzekeraars. Op die manier kunnen fraude en onkundige beleggingen worden voorkomen. Ook wordt een pensioenfonds geacht een veilige dekkingsgraad aan te houden. De dekkingsgraad geeft de verhoudingen tussen bezittingen en betalingsverplichtingen aan. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds exact genoeg geld om alle pensioenen te kunnen betalen. Er wordt geadviseerd om te allen tijde een dekkingsgraad van 104% aan te houden.

Is een werkgever verplicht om mij pensioen aan te bieden?

Tegelijk met de invoering van de Pensioenwet, kregen werkgevers een strengere informatieplicht. Deze stelde dat zij hun werknemers adequaat moeten informeren over hun rechten en plichten met betrekking tot pensioen. Een werkgever is sindsdien tevens verplicht om alle werknemers vanaf 21 jaar een pensioenregeling aan te bieden. U mag er dus vanuit gaan dat als u een werkgever heeft en ouder bent dan 21 jaar, u pensioen opbouwt. Ook pensioenfondsen en verzekeraars hebben er meer verantwoordelijkheid bij gekregen; zij moeten hun deelnemers minimaal één keer per jaar inlichten over o.a. hun opgebouwde pensioen, en het aanpassen van het pensioen aan de inflatie.

Tot slot

Hopelijk is het u na het lezen van deze Uitbreiding wat duidelijker hoe het Nederlandse pensioenstelsel ongeveer in elkaar steekt. Mocht u nog algemene pensioenvragen hebben, schroom dan niet om even contact met ons op te nemen. Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug. Heeft u behoefte aan een persoonlijk pensioenadvies? Bekijk dan ons overzicht met pensioenadviseurs in Breda en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?