Introductie Pensioen

De meeste mensen beschouwen pensioen als “iets voor later.” Toch is het belangrijk dat u zich er tijdig in verdiept, zodat u alles goed kunt regelen en u niet op een gegeven moment met vervelende verrassingen geconfronteerd wordt. Maar pensioen kan, zeker in het begin, best ingewikkeld lijken. Want wat is pensioen nu eigenlijk? Waarom is een pensioenregeling zo belangrijk? En hoe spaart u nu precies voor uw pensioen?

Pensioen, wat houdt dat nu eigenlijk in?

Pensioen is in feite niets meer dan een inkomensverzekering. U spaart uw hele leven geld op, dat vrijkomt als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en u kunt stoppen met werken. Zo blijft u dus verzekerd van voldoende inkomen.

Waarom is een pensioenregeling zo belangrijk?

Uw pensioenregeling is belangrijk omdat de voorwaarden van uw pensioenregeling bepalen hoeveel geld u ontvangt als u eenmaal stopt met werken. Maar dat is niet de enige reden. Behalve voor uw ouderdomspensioen bouwt u namelijk ook pensioen op voor het geval dat u arbeidsongeschikt wordt, én om ervoor te zorgen dat uw partner en kinderen een inkomen hebben in het geval dat u komt te overlijden. Pensioen is dus niet alleen belangrijk voor uzelf, maar ook voor uw naasten.

Hoe bouw ik pensioen op?

In Nederland kennen we een heel robuust pensioenstelsel. Dat pensioenstelsel bestaat uit 3 ‘verdiepingen.’ Op elk van die verdiepingen kunt u pensioen opbouwen:

  • Opbouw via de overheid: Als u in Nederland woont of werkt, krijgt u sowieso een pensioen van de overheid. Het ouderdomspensioen van de overheid wordt geregeld via de AOW (Algemene Ouderdomswet), en verstrekt u een basisinkomen vanaf het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  • Opbouw via de werkgever: Iedereen die in loondienst is, draagt verplicht geld af. Dat geld wordt in een pensioenfonds gestopt. Die pensioenopbouw via de werkgever wordt ook wel het collectief pensioen genoemd. Zodra u AOW krijgt, komt ook dat collectief pensioen vrij. Het is dus een aanvulling op uw basisinkomen.
  • Opbouw via individuele verzekeringen: Het is ook mogelijk om zelf een pensioenregeling te treffen. Dit is met name belangrijk voor ZZP-ers en freelancers, die geen pensioen op kunnen bouwen via een werkgever. Maar ook als u wel een collectief pensioen heeft kunt u verzekeringen afsluiten om wat extra’s op te bouwen.

Ja, ik wil meer weten over pensioen!

In onze Uitbreiding Pensioen gaan we verder in op de drie ‘verdiepingen’ van het pensioenstelsel. Ook bespreken we de Pensioenwet en vertellen we wanneer een werkgever verplicht is om u een pensioenregeling aan te bieden.

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?